Türkü Sözü

Yola giden canlar oturmak olmaz
Kervana erişen yolu gözedür
Merdi merdan olan menzilde kalmaz
Evvelki (okunamadı) eli gözedür

Yolunda can ile dervişim deyu
Sevgili yar ile görüşem deyu
Deryaya ummana erişem deyu
Karışıp akmağa seli gözedür

Şol kimse evliya nutkundan almaz
Bil anda din ilen iyman da kalmaz
Katardan ayırmasun demekle olmaz
Her kim ki erkanı Ali gözedür

Gıybet eden Cem’e gelmez irfanlar
Murdar kabul etmez erdür hep onlar
Hırsını nefsini öldüren canlar
Kendisini Hakkın kulu gözedür

Aşıki dünyadan lezzet almada
Gün begün nefsimiz galip olmada
Kimi riyazetle Hak’kı bulmada
Bizim kelp nefsimiz balı gözedür

  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI