Türkü Sözü

Yakma cevr oduna gönlüm ey felek
Derd ü gam meskeni bir taneciktir
Vahşiler çağrışır baykuşlar öter
Berharap olası viraneciktir

Güle efgan eder bulbullür güya
Derunum mevc urur misal-i derya
Gönül ateşlere yanmasın mı ya
Bir şem’i – cemale pervaneciktir

Emrah bu sevdadan alır muradı
İnayet eylerse ana ol hadi
Dokunma yavruya ey ecel badı
Yavru küçücüktür bir taneciktir

  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI