Türkü Sözü

Ervah-i amelde aşık olanlar
Geçen aşk kitabın inkiyadına
Men ezzinem yadine
Ya mezhebe ya dine
Geşt eyler bu alemi
Ağrı’ya Diyadin’e
Tefekkür behrine dalan aşıkın
Düşündükçe neler gelir yadına

Mukadder-i baht-ı kara bağlanmış
Al döküp eynine kara bağlanmış
Ezzinem kara bağlanmış
Ağ var kara bağlanmış
Hüda dan rahmet dile
Tipi kara bağlanmış
Hep güzeller kabi verir yadına
Seni koyar meyil verir yadına

Sabit Müdam düştüm zar-ı şivana
Düşüne düşüne oldum divana
Men ezzinem divana
Yaz hattını divana
Yar ile vuslatımız
Kaldı ulu divana
Bu dert ile girdim nice divana
Hiç gelir mi o cananın yadına

  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI