Türkü Sözü

Yemen illerine bir can gönderdim
Ya Ali sen sakla senden isterim
Ak donunu kırmızıya bandırdım
Ya Ali sen sakla senden isterim

Şu gelen Bozatlı Hızır dediler
Nerede çağırsan hazır dediler
Erişmedi Üçler Beşler Yediler
Ya Ali sen sakla senden isterim

Bu gün ay ile yıldız da kavuştu
Aşna olan aşnasıyla görüştü
Hasret olan hasretine kavuştu
Ya Ali sen sakla senden isterim

Göz göz ettim açtım yaralar başın
Didemden akıttım kan ile yaşın
Sana varan öksüz garibin işin
Ya Ali sen sakla senden isterim

Pir Sultan Abdal’ı düşürdün gama
Kimi Rum’a gider kimisi Acem’e
Dilerim dergahta aç susuz koma
Ya Ali sen sakla senden isterim

  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI