Türkü Sözü

Halden bilen yok ki halim arz edem
Ya Ali bu sinem yaralandı gel
Yaman halde kaldı fakir fukara
Adülar elinden zarelendi gel

Demir muhkem kale derdim bu canı
Südret-ül münteha burcu bedeni
Aşk ateşi yaktı eritti beni
Dekandı şavk yele kürelendi gel

Hızır Paşa asdı ise sazımdır
Eller beni taşladıysa kazamdır
Dostuma gül atmak neden elzemdir
Değdi bu sineme yaralandı gel

Garip başım gülmemiştir anadan
Çeşmim yaşı tesir aldı Tuna’dan
Yüklendi barhanam dar-ı fenadan
Çekildi kervanım aralandı gel

  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI