Türkü Sözü

Vurulmuşam camalına
Gel derdimi gan a keklik
Gelin kimi ayağına
Sen goymusan hına keklik

Başın yaşıl gözün gara
Ohşayırsan nazlı yara
Gaçma bizden uzaglara
Gal bu yerde sona keklik

Gız sovuşub yaz gelende
Gız gelinler gül derende
Onlara gel garış sen de
Gaçma menden yana keklik

Azad dolan bizim yerde
Son goymuşug geme derde
Aşıg Bilal meclisinde
Neğme desin sana keklik

  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI