Türkü Sözü

Ufacık iğdenin dalları yerde
Kıvırcık zülüfler yüzüne perde
Vefasız düşürdün sen beni derde
Çaresiz dertlerim yanar ağlarım

Çağırkan’ın çıraları yanıyor
Göz göz oldu yaralarım kanıyor
Garip anam baş ucumda ağlıyor
Çaresiz dertlere düştüm ağlarım

Gökyüzünde pare pare bulut var
İçerimde dağlar kadar umut var
Her gün ağlamak var her gün zılgıt var
Çaresiz dertlere düştüm ağlarım

Ayın üğründe de yıldız piyade
Hiç muraz almadım yalan dünyada
Benim derdim şu dağlardan ziyade
Çaresiz dertlere düştüm ağlarım

Evimizin önü bir uzun yazı
Yazıda yayılır koyunla kuzu
Derdime yanıyor emmimin kızı
Çaresiz dertlere düştüm ağlarım

Akşam olur derdim kederim artar
Döşşek iğne olmuş etime batar
Şu benim bir derdim bininde beter
Çaresiz dertlere düştüm ağlarım

  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI