Türkü Sözü

Vardım dost bağına el çekmiş bağban
Dolanmış bülbülün dert ortakları
Ah çeker sünbüller çiçekler viran
Har ile horlanmış gül budakları

Düşünüp cenanı getirdim yada
Dostum geldi diye vermedi sada
Kırılıp kaseler döküldü bade
Köşe bucak olmuş el tabakları

Baykuşlar oturmuş hicran köşküne
O dilber bakmadı garip düşküne
Eğilip yüz sürdüm yar eşiğine
Belki değmiş ola gül ayakları

Bad-ı saba götür o Leyla yara
Köşesinde otur kalbini ara
Sor ki meyil verdi bizden ağyara
Nasıl gördün söyle bu ilhakları

Hicrani’yem duydum yaman halların
Yedi yıl gözledim halep yolların
Dağıt kalbindeki kıyl u kalların
Günbegün artmakta bu merakları

  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI