Türkü Sözü

Var oğul merdoğlu mert ile konuş
Şeker olsa yeme muhannet ile
Asılzade olan azmaz yolundan
Car verir uğruna sadakat ile

Zübdeder sözünü yerine göre
Harman olur koçyiğit serine göre
Düşünür hasmını tavrına göre
Doğup da öldürmez nedamet ile

İptida dayıdan soy olmalıdır
Anadan babadan huy olmalıdır
Ne alçak ne yüksek boy olmalıdır
Gezmeli dillerde diyanet ile

Ruhsat’ım doğruyu eğmeli değil
Gücün yettiğine çöğmeli değil
Asıl yiğit kendin öğmeli değil
Her dem el methetsin şerafet ile

  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI