Türkü Sözü

Tahsilat kapısında bir zaman kaldım
Elimde beş para kar göremedim
Gönül yaylasında bağlar besledim
Elma üzüm ayva nar göremedim

Terbiye yolunda asla bir adım
Atmam dedim çok yaşasın inadım
Kahve otellerde eli kınadım
Halbuki kendimde ar göremedim

Sevdalara düştüm divane oldum
Eli güldürmeye bahane oldum
Bir güzel şemaye pervane oldum
Düşüp yanmak için nar göremedim

Her kim bir taş atsa bana erişir
Ya başıma ya gözüme ilişir
Ben ağlarım başkaları gülüşür
El oğlunda ahu zar göremedim

Tabibler şahına ettim el aman
Onlar da derdime bulmadı derman
Düşman ile küskün gezdim bir zaman
Dostlardan da hulüs kar göremedim

Dostlarıma vardım nasıl diye
Bir bahane ile kesilem diye
Urgan sicim aradım asılam diye
Bir yerde kurulu dal göremedim

Der Zülali nice günler geçirdin
Nice devran nice bülbül uçurdun
Çok sevimli demi devranlar geçirdim
Elimde bir devlet var göremedim

  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI