Türkü Sözü

Bu cihan gülistanında gezerim
Sanmanız kim benim gonca-fem’im var
Keşf eyleyüp arzuhalim yazarım
Ne tabibim vardır ne bir emim var

Gözlerimden akan yaşı silemem
Ne hikmeti olur aslın bilemem
Hicr elinden şad oluben gülemem
Efkar bastı yüreğimde gamım var

Çok içmişim bu feleğin zehrini
Anınçün akıttım çeşmim nehrini
Çekemedim irakbin kahrını
Gönlüm selin gözlerimde nemim var

Felek merhamet eylemez yaşıma
Ağu katar ekmeğime aşıma
Hicran yarelerin derdim başıma
Kırklar meclisinden özge demim var

Gam askeri çekmiş sancak alemin
Böyle çalmış bu serime kalemin
Çekmedeyim ayrılığın elemin
Gönlüm selin gözlerimde nemim var

Kulların ohşayup seven Allahım
Garip ilde lütfundur hem cefa hem
Aşıki’yim sensin peşt-i penahım
Ya İlahi senden başka kimim var

  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI