Türkü Sözü

Tilküzümü tezce gelir ulaşır
Boşboğazlar sağın solun dolaşır
Bekçi gelir ipsizlere bulaşır
Elinde değnek taşı bulunmaz

Karalıklar kömür gibi karadır
Kadir Mevlam ne nimetler yaratır
Sergiden kalkınca peşin paradır
Kurusu çok olur yaşı bulunmaz

Dökülgenler elin değse dökülür
Ekin gibi yeryüzüne ekilir
Mahralarla masereye çekilir
Gayet çoktur ucu başı bulunmaz

Hönüsüler pek verilir damana
Erken yersen kuvvet verir imana
Hevenk asıp uğratmazsan dumana
Onun gibi iyi kişi bulunmaz

Üzümlerde meşhur olur azezi
Şirinlikte cümlenin serfirazı
Hepisinden iyi olur pekmezi
Kilosu altıya beşe bulunmaz

Horozyüreğini pek de buyurma
Köküaranın kökünü sök kayırma
Ekşikaradan karnını doyurma
Yörükkara şehbaz peşi bulunmaz

Kabarcıklar elmas gibi parılar
Harcevine atsan şerbet şarılar
Bunu pekçe sever kocakarılar
Bastığa sucuğa eşi bulunmaz

Nebidede pekçe düzer arayı
Satıp satıp yığa idim parayı
Onu satan çok kazanır parayı
Keseleri dolu boşu bulunmaz

Sarıbesni altın gibi sararır
Onu yiyenlerin benzi morarır
Nere varsa her mecliste yer alır
Emsal akran hem yoldaşı bulunmaz

Tusbakarasını dikin tahıma
Gelen geçen koparırsa bokuma
Öveziler çıkışıklı hakkıma
Kılıçtan çekilmiş başı bulunmaz

Didari Bey der ki tutaydım denge
Künefiyi göndereyim Frenk’e
Mahralarla asa idim hevenge
Şu bizim ellerin eşi bulunmaz

  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI