Türkü Sözü

Yönünü döndermiş sabah gününe
Eser küfür küfür yellerin Üyük
Ufacık dağları almış sağına
Mor çiçekler tutmuş solların Üyük

Güldür güldür akar sular sağında
Çiğdem navruz lale biter dağında
Ötüşür bülbüller seyran bağında
Kokar burcu burcu güllerin Üyük

Kanı akar sana bakan köylerin
Güzel adetin var iyi huyların
Cana hayat verir soğuk suların
Sivr’Alan’dan gelir sellerin Üyük

Çığrışır koyunlar meler kuzular
Kağnıya koşulur göçte camızlar
Sabahtan yaylaya giderken kızlar
Cuğul cuğul eder yolların Üyük

Safalı yaylan var cevahir taşın
Bir tarafta yoktur emsalin eşin
Üç ay yazın vardır dokuz ay kışın
Kış günü aşılmaz bellerin Üyük

Keşlik buğdan ekinlerin sulanır
Al önlüklü gelinlerin sallanır
Arıların al çiçeğe belenir
Şekerden tatlıdır balların Üyük

Arkan ulu dağdır önün yazıdır
Ablak yüzlü yiğitlerin gazidir
Ali İzzet’im bu söz onun sözüdür
Öz Türkçe konuşur dillerin Üyük

  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI