Türkü Sözü

Uyan bir kere kıl idrak
Gani süphan uyanıktır
Ezelden kuhni zatından
Veli her an uyanıktır

Sıva endişesin atan
Marifet kenzine batan
Hakikat rahını tutan
Kamu irfan uyanıktır

Huda haffından ol dağlar
Ruz-i şeb daim ağlar
Gözünde yaşları çağlar
İdar giryan uyanıktır

Semada cümle melekler
Dahi deryada semekler
Dolanır bunca felekler
İder devran uyanıktır

Seherde açılır güller
İdemez vasfını diller
Anın meftunu bülbüller
Kılar efgan uyanıktır

Eleste bezm-i ayetine
Bakın nur-i sıfatına
Hudanın şem-i zatına
Olan pervan uyanıktır

Elemi aşkıla meczup
Ki iğndellah ola merğup
Utan ki yattın ey Mahcup
Nice hayvan uyanıktır

  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI