Türkü Sözü

Uyandım gözlerim açıldı bu gaflet bazarından
İki aşık gelir gördüm hüsün semti civarından

Hasan ile Hüseyn’in medhin eyler o geçen günler
Akıttım hun ile abı iki çeşmim pınarından

Kurusun kolları koman Yezid’e eyleyin la’net
Hüseyn’nin başını kesmiş akıtmış kan damarından

Şehid etmiş ol şah-ı Kerbela torıbanın
Komamış bir içim su içseler Hak’ın didarından

Hazret-i Ali zemanında olaydı bu da’valar
Ederdi başına tenk-i cihan sınardı zarından

Revai aşıkım Hak’ka reca eyler koma hakkım
Ne istersin Fatımatü’z-Zehra’nın yadiğarından

  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI