Türkü Sözü

Ahır bu dert beni sine götürür
Onulmaz yaralar em em üstüne
Feryadım işiten aklın yitirir
Gitti safa geldi gam gam üstüne

Bir dilbere meyil verdim özümden
O da bizar oldu benim sözümden
İki elim gitmez oldu gözümden
Acizim silmeğe nem nem üstüne

Yandı ciğer kebab oldu köz kaldı
Dilberimden vefa gitti naz kaldı
Zamanede asilzade az kaldı
Gün günden doğmada kem kem üstüne

Mecnuni der şimdi zamane kemdir
Dilberin her günü aşıka demdir
Bir günüm şad ise bir günüm gamdır
Sürülmez alemde dem dem üstüne

  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI