Türkü Sözü

Bu iş Tanrı’dandır deyil insandan
Bir gözele mehribandır üreyim
Dilimin ezberi ismi pünhandan
Eyzen möhnet gem hicrandı üreyim

Bir derd ehli hiç tapmadım burada
Nahag yere rüsvay oldum arada
Ne ölmedim ne yetmedim murada
Ah çekmeden gızıl gandı üreyim

Cuma’yam çekdiyim fikr-i hiyaldı
Ciyerim pürhundu gametim daldı
Felek de canımı yanğına saldı
Od tutdu cesedim yandı üreyim

  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI