Türkü Sözü

Ben de şu dünyada üç güzel sevdim
Birisi kalbimde durana benzer
Birisi Ali’dir biri Muhammed
Dört kitap içinde Kur’an’a benzer

Yaz gelince sular köpükler saçar
Laleli sünbüllü reyhanlar açar
Avcı elden kurtulmuş ceylan kaçar
Pirim şu illerde ceylana benzer

Müminin gönlünden gitmiyor sızı
Cennette huriye benziyor özü
İki dinli hercayinin bed sözü
Mart ayında esen borana benzer

Müminler kıblesi kıble Naci’dir
Eşiğine varan daim hacıdır
Bek basma sapana boynun acıtır
Durdurup zelveyi kırana benzer

Hey der Hüseyin’im geldik haneye
Atamın belinden geldim ane’ye
Mevla’m destur verdi geldim dünyaya
Dünya bir yıkılmış virana benzer

  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI