Türkü Sözü

Üç güzel oğlu der şöyle bir yiğit
Söylediği sözü yola getirir
Yiğit olan sırrın kimseye demez
Kötü kalbindekin dile getirir

Yalnız git yoldaş olma yüzsüze
Selam verme erkansıza yolsuza
Komşu olma namussuza arsıza
Akıbet üstüne hile getirir

Dilberin koynuna girsem görmese
Bir dilbere öğüt versem almasa
Bir yiğit kendi mıktarın bilmese
Akıbet başına bela getirir

Karac’oğlan der ki her sözüm haktır
Yiğit olmayanın yalanı çoktur
Cehennem yerinde hiç ataş yoktur
Herkes ataşını bile götürür

  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI