Türkü Sözü

Medet rahmeyle sultanım
Dil-i nalane nalane
Rühun şem’ine ey canım
Gönül pervane pervane

Derilmiş yanına uşşak
Kamu didarına müştak
Seni halk eylemiş Hallak
Güzel perva ne perva ne

Kaşın tuğra saçen sümbül
Açılmış rühlerin gül gül
Dehanın hokka lalin mül
Dişin dürdane dürdane

Temanna-yı visal ettim
Seyr-i ruhsar-ı al ettim
Bugün ben arzıhal ettim
Şeh-i hubane hubane

Bu güzellik değil baki
Kaçma benden Huda hakkı
Garip kuldur sana Sıdkı
Feda canane canane

  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI