Türkü Sözü

Bir destan söylesem tiryakilere
Acep tiryakiler darılır m’ola
Bir tabağ üzüm olsa koysam cebine
Gözü tabakadan ayrılır m’ola

Tiryakiler tütünü gayet çok sever
Birini sarmada birini ever
Tütün tükenince karıyı döver
Erkeğim deyi de gurulur m’ola

Azlıh tabaka tamam beş olur
Yorgunnukda murdar tütün hoş olur
Beş guruşa kağıt nasıl baş olur
Tutulursa hapise girilir m’ola

Tiryakiler oturmuş edeller merak
Hele bir daha cigara sarak
Çoluk çocuk çıplak kendi dalyarak
Bununla maksuda erilir m’ola

Gözel paranızı vermen tütüne
Yazık ömrünüze bütün bütüne
Düşünün bir kere bundan kötü ne
Bununla gabire girilir m’ola

Kaba kağıt kalın verir dumanı
Öğsürük gelince vermez amanı
İmüğü saz çalar döşü kemanı
Otuziki makam çalınır m’ola

İçmeyen tütünü gayet çok garar
İçmeyen fehm etmez içene zarar
Göğsü dutulunca hendeği yarar
Acep gazma kürek bulunur m’ola

Ruhsatim bu sözün haklı değil mi
Bu destan tiryaki aklı değil mi
Şimdi gaçak tütün saklı değil mi
Kesede bir tutum bulunur m’ola

  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI