Türkü Sözü

Bir derdimi açsam gülşen bağına
Bülbüller zar edip gül ağlar bana
Başım alıp düşsem Mecnun dağına
Vahşiler dem çekip hun ağlar bana

Bu derde düşeli gülemem bir dem
Çekdiğim cefayı çekmesin adem
Aşk elinden olsam seyyah-ı alem
Hemen göz göz olup yol ağlar bana

Hey Emrah gör benim bedbaht halimi
Kemane döndürdü kadd-i dalimi
Ah bir gün sunsalar arzuhalimi
Şahlar rahme gelip kul ağlar bana

  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI