Türkü Sözü

Bir dem kararım yok dağlar başında
Nice bir Mecnun’a dönersin gönül
Cümle halk-ı alem kendi işinde
Sen aşkın narına yanarsın gönül

Cevherini her sarrafa satmazsın
Gece gündüz gamda yanıp yatmazsın
Belli bir mekanda karar tutmazsın
Her dem daldan dala konarsın gönül

Bülbüle işaret olsa gülünden
Hub güzel maniyi söyler dilinden
Hercayi bivefa yarin elinden
Zehri nuş eyleyip kanarsın gönül

Katibi bilmedin çeşm-i siyahı
Kendine yar etme zar ile ahı
Yükseklere çıkıp gahi begahi
Gah olur alçağa inersin gönül

***

Türkünün tahrip edilen hali
Sivas yöresi, Sadık Dinçer kaynak kişisiyle

Bir dem kararım yok dağlar başında
Nice bir Mecnun’a dönersin gönül
Cümle halk-ı alem kendi içinde
Sen aşkın narına yanarsın gönül

Bülbüle işaret olsa dilinden
Bülbül ayrılır mı gonca gülünden
Vefasız her cahil dostun elinden
Hayatı zehredip kanarsın gönül

Elimden aldırdım çeşm-i siyahı
Kendine yar etme dert ile gamı
Gün olur yükseğe çıkarsan dahi
Gün olur engine inersin gönül

  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI