Türkü Sözü

Beni bir onulmaz derde düşüren(1)
Bir ayın bir de şın birisi de kaf
Ciğerimi kebap eden pişiren(2)
Bir ayın bir de şın birisi de kaf

Günah deryasını döküp devirden
Nefis havasını sürüp savurdan
Gece gündüz Ya Hu Mevla(3) çağırdan
Bir ayın bir de şın birisi de kaf

Bu sinemi aşk oduna yaktıran
Mahpusluğun zincirini taktıran
Her kapıda boyun eğip baktıran
Bir ayın bir de şın birisi de kaf

Nakşibendi tarikına girdiren
Acaib garaib haller gördüren
Bana Ruhsat mahlasını verdiren
Bir ayın bir de şın birisi de kaf

  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI