Türkü Sözü

Görmeyen can Yusuf’un Ken’an’ı bilmez kandadur
Öz vücud mısrının sultanı bilmez kandadur

Cism ü canun sırrını fehm itmeyen avareler
Gerçi aşıkdur veli cananı bilmez kandadur

Cehd idüp tavr-ı beşerden çıkmayan talib bu gün
Kaldı nisyan içre ol nisyanı bilmez kandadur

İçmeyen vuslat şarabın yar elinden her zaman
Benzer ol mahiye kim ummanı bilmez kandadur

Mübtela-yi aşk olup cananesin bilmeyen
Derd ile dermandadur dermanı bilmez kandadur

Can kulagiyle işit Ahmed Muhammed nutkıdur
Kendü nefsün bilmeyen Rahman’ı bilmez kandadur

  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI