Türkü Sözü

Seksen bin hana da iskan olundu
Nice kara günler gördü Beydilli
Yusuf Paşa üstümüze varanda
Göç inen düşmana vardı Beydilli

Şıh efendi devre çaldı kalemi
Ünü tuttu Beydilli’nin alemi
Koca Şitoğlu’ynan Hüseyin Çelebi
Çarhacımız Cafer olsun Beydilli

İmdada gelmiyor Şarkevi İrak
Kara günlerde koçyiğitler gerek
Koç erlik eyledi Bayındır Barak
Tay’ı Muveli’yi sürdü Beydilli

Daşbaşoğlu söyler kendi özünden
Medhederim Beydilli’yi bazından
Alabacak çetellenin düzünde
Orda birin omadikti Beydilli

  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI