Türkü Sözü

Gadan alam İsmail
Bir daha göster yüzünü
Bir korkum var komşular
Omar çıkarır kızını

Şimdi oradan geldim
Kitli sefilin kapısı
Çiftlere haber saldım
Duyarsa gelir hepisi

Amanınız beni öldürün
Bunun da ardına kaldım
Uşaklar da bakamamış
Deli diye tez bildirin

Ellaham Beyazıt ölük
Bakın feleğin işine
Mevlit’i de kurban ettim
Altın takılı dişine

Gömbecede davar güder
Daşdan ederdi yastığı
Sefil gadanı alayım
Kim ne dese ora gider

Nere gitti Hacı İsmail
Söylen de yanıma gelsin
Buna canlar dayanır mı
Mevlit senin gadan alsın

Çıktım evini dolaştım
Kitli evinin kapısı
Uşaklara haber saldım
Duyarsa gelir hepisi

Ben ağıda töbe eyledim
Emeklerim gitti heçe
İnsan başın ağrıtmamış
Yaşa yavrucuğum yaşa

  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI