Türkü Sözü

Gızılgül sene mayildi isteyir göre benövşe
Goymazlar ömrü uzana gözeller dere benövşe
Şuhluh ile oynayıban sedr üste sere benövşe
Ecayıbdı gohun benzer miske enbere benövşe
Bağlamışam deste deste aparım yara benövşe

Aparın yar sovgatını alsın mübarek eline
İster düzsün ağ sineye isteyir assın teline
Gurban ollam nazlı yarın o şirin şeker diline
Uzun iller ayrı düşdüm müştag olmuşam halına
Ülfet üçün bahanasan sen bir çara benövşe

Sünbül sene te’ne vurar gel boynunu eyri tutma
Gorhuram üzüne batar tikanlar dibinde bitmez
Sen çiçeklerin şahısan novcavansan yeni yetme
Gızılgül gelib yetişsin möhlet eyle solub getme
Gel istersen ele bele goşulub vara benövşe

Men bu haraba dünyanın görmemişem lezzetini
Ah u zarım erse çıhar göyler görer heybetini
Gorhuram erz-i halımdan yar bilmesin zilletimi
Men Receb’em bu cahanda bildim eşgin hikmetini
Ne reyhana benzeyirsen ne gülzara benövşe

  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI