Türkü Sözü

Benim aşkım tecelli Tur kalbimdir benim Musa
Yedi azam Yed-i beyzasına nisbet yed-i beyza

Asa-yı Muciz-i Musa bir amma bende bi-gaye
Benim bu niyze-i şi’rim kırılmaz hiç asa asa

Ger olduysa asa ejder aduye dest-i Musa’da
Olurdu düşmana sözüm ana nisbet bir ejderha

Veli ben halk-ı dünyanın gözüne çok görünsem de
Görünmez çeşmime zerre benim dünya ve mafiha

Meal-i muzmer-i mafizzamirim anlamış isen
Bu Seyrani sana esrar-ı aşkı eyledi ifşa

  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI