Türkü Sözü

Seyyah olup diyar diyar gezdiğim
Beni bu sevdaya saldıran vardır
Aşkın hançeriyle bağrım ezdiğim
Delip şu sinemi deldiren vardır

Bir arzuhalim var Elifi Baya
Aşk düşürdü beni bahri deryaya
Müsemmai gönlüm sırrı sevdaya
Bahri ummanlara daldıran vardır

Ne haldir ne ahval bu bir hikmettir
Bu ikamet bize büyük devlettir
Terk ettiğim vardı aşka nisbettir
Gönlümü nur ile dolduran vardır

Ariflerle hasbihalim beyanı
Fark ettik noktayı bulduk cananı
Üstadım Muhammet Şahım cihanı
Nevsi emmaremi öldüren vardır

Daimi’yi eğer sorarsan nasıl
Özümüz birlikten olmuştur hasıl
Aşk bulanlar olur didare vasıl
Silip kalp aynamı sildiren vardır

  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI