Türkü Sözü

Beni bende komaz aşk-ı cananım
Serimi sevdaya saldın ağlarım
Gün be gün artmakta dert ile gamım
Sinemi aşk ile deldim ağlarım

Mevc urup çeşmimin seylabı arttı
Derd ü gam deryası serimden aştı
Gönül sefinesi girdaba düştü
Hasılı çare yok bildim ağlarım

Ah etmekten kaddim oldu ah dal dal
Şadlık eksilerek artmakta melal
Vatanım çeşmime görünür hayal
Diyar-ı gurbette kaldım ağlarım

Ey dertli kalmışım ben bu hayrette
Diyar-ı gurbette vehm ü zulmette
Hep iller işrette zevkte sohbette
Ben yarimden cüda düştüm ağlarım

  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI