Türkü Sözü

Ben tecessüs ettim ruh-ı meskunu
Bulmadım meramı maksada vusul
Leyla irşad etmiş Hakka Mecnun’u
Bana da gösterir aşkım doğru yol

Kokusu tükenir gonca solunca
Hiç bir kemal yoktur zeval olunca
Mecnun’un kalbine sevgi dolunca
Bütün Leyla ile doldu sağ ve sol

Her çeşmeden ab-ı hayat içilmez
Ekmeyince hiç bir mahsul biçilmez
İnd-i Hakta a’la edna seçilmez
Mevlasından gafil bulunmaz bir kul

Seyrani’yim kime gitsem çareye
Bir keyfince merhem sarmaz yareye
Cami-i kalbimde Ak Minare’ye
İsa gibi aşkım etmese nüzul

  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI