Türkü Sözü

Ben hocamdan böyle aldım dersimi
Okur idim elifi de be deyü
Kimse bilmez şu cihanın harfinden
Ta ezelden çağırırım Hu deyü

Oğul ıssız iken üzüm çoğiken
Davut sofra iken bıçak yoğiken
İsmail’e inen kurban sağiken
Kime dedi şu lokmayı ye deyü

Kimin azarlayıp kimin kakıdır
Kimine ders verir kimin okudur
Kime dedi şu meydan kimin hakkıdır
Kime dedi şu meydanı yu deyü

Fatma Ana can Ali’nin gelini
Mi’rac’a inerken öptü elini
Haksızlara kokturmazdı gülünü
Muhammed’in bergüzarıdır deyü

Pir Sultan’ım şunda bir dolu içti
İçti o doluyu serinden geçti
Aşkın ateşine yandı tutuştu
Kemiğim hal oldu ilik su deyü

  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI