Türkü Sözü

Ben gülümden ayrı düştüm
Duysun bülbül efganımı
Kimlere agah edeyim
Acep bu ah ü vahımı

Derdime ilaç kar etmez
Hayali karşımdan gitmez
Ne kadar söylesem bitmez
Bu hal-ı dil-i zarımı

Cananım uzak yollarda
Vasfı söylenir dillerde
Seherde esen yellerde
Sorarım ben sultanımı

Ayrılık canıma işler
Kalbimde yanar ateşler
Herkes kendi işin işler
Kimse sormaz ahvalimi

Gönül her şeyden avare
Kimse bulmaz buna çare
Fatıma kaldı avare
Cihan duysun ahvalimi

  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI