Türkü Sözü

Ben derdim söyleyim sen dinle katib
Vasf-ı halim güzel hana böyle yaz
Bir dem çıkarmasın gönülden beni
Merhametli mihribana böyle yaz

Rahmetsin derdiyle giryendesine
Şah olan lütf eder efkendesine
Nasıl cevr eyledi bu bendesine
Kerem eyle kerem – kana böyle yaz

Aşık Emrah’ın işi hayaldir
Yardan ayrılması ne müşkül haldir
Ana şekva değil bir arzuhaldir
Başın için o sultana böyle yaz

  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI