Türkü Sözü

Ben de Mecnun’dan füzun aşıklık isti’dadı var
Aşık-ı sadık benem Mecnun’un ancak adı var

Kıl tefahür kim senin hem var ben gibi tek aşıkın
Leyli’nin Mecnun’u Şirin’in eger Ferhad’ı var

Ehl-i temkinem beni benzetme ey gül bülbüle
Derde yoh sabrı anın her lahza bin feryadı var

Öyle bed – halem ki ahvalim görende şad olur
Her kimin kim devr cevrinden dil-i na- şadı var

Gezme ey gönlüm kuşu gaafil feza-yı aşkda
Kim bu sahranın güzer-gahında çok seyyadı var

Ey Fuzuli aşk men’in kılma nasıhtan kabul
Akl tedbirdir ol sanma kibir bünyadı var

  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI