Türkü Sözü

Ben bende gördüğüm zevk-u safayı
Ne paşa ne melik ne elde gördüm
Ömrümde evimde her bir vefayı
Ne evlat ne ahbap ne malda gördüm

Ayransız aş bişer arpadan ekmek
Şükründen acizim vasfını etmek
Elbisem yün pamuk kendirden renk renk
Ne sarı ne yeşil ne alda gördüm

Şaldandır pantola vurduğum yama
Hiç meyil vermedim has ile hama
Yokluktan bir rütbe diktim yakama
Ne omuz ne beden ne kolda gördüm

Yağ yiyince kamaşıyor dişlerim
Yüz çevirdi ahbaplarım eşlerim
Mecnun’um Leyla’yı sır sevişlerim
Ne bağda ne bülbül ne gülde gördüm

İmanım Leyla’dır ben de Mecnun’u
Candaki cananın oldum meftunu
Hicrani okursun Kef ile Nun’u
Ne mektep medrese ne dalda gördüm

  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI