Türkü Sözü

Yaraduptur on sekiz bin alemi
Rızıkın vermeye ganidir gani
Yedi iklim dört köşeyi seyrettim
Ben Ali’den gayrı ala görmedim

Bir ismin Ali’dir bir ismin Allah
Şükür birliğine elhamdülillah
Dinimiz kavidir vallah ve billah
Ben Ali’den gayrı ala görmedim

Ali gibi er gelmedi cihana
Ona da tuttular yüz bin bahana
Yedi kez uğradım ulu divana
Ben Ali’den gayrı ala görmedim

Hak buyurmuş levh üstünde kalemi
Nur ile doldurmuş cümle alemi
Ali’yi çağıran mahrum kalır mı
Ben Ali’den gayrı ala görmedim

İndim yer bahrine ılgar eyledim
Sar’öküz tüyün saydım fark eyledim
Çıktım gökyüzüne seyran eyledim
Ben Ali’den gayrı ala görmedim

Cennet alanın kapısı dıvarı
La’aldir etrafı güherdir taşı
Ali’dir bilin Kırkların da başı
Ben Ali’den gayrı ala görmedim

Pir Sultan Abdal’ım özüdür Ali
Dilim böyle söyler ben uzum eli
Allah Muhammed kendözüdür Ali
Ben Ali’den gayrı ala görmedim

  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI