Türkü Sözü

Bekçi baba buna sözün nedir
Daim kazandığın yedir
Varın veren yad olmamış
Ahval-i alem böyledir

Sözlerim rayegan ettim
Aleme dasitan ettim
Sizlere hikayetim var
Bekçiyi bazergan ettim

Veda’ ediyor dostane
Gitmiyor bağ ü bostane
Kim bilir gelir ya gelmez
Gidiyor Arabistan’e

Bekçiye dua eyleyin
Yolun açık olsun deyin
Deryadan Mısır’a gidecek
Bir kalyonun verdim peyin

Gittiği yolu bildirdim
Bekçinin benzin soldurdum
Alup cümle metaların
Kalyon içine doldurdum

Bana ederseniz sual
Nedir Mısır’a gidecek mal
Minare gölgesi ile
Davul tozu elli çuval

Giderken yolda katar
Lodosu kim alır satar
Poyraz geçermiş orada
Yolladım kırk elli kantar

Bekçi ağır yüktür kurşun
Yoğurt al kırk elli arşın
Her ne götürsen satılır
Dilerim şen ola çarşın

Her ne istersen alayım
Ben seni sadık bulayım
Öteden getireceğin
Şeyi sipariş kılayım

Gözyaşı alma bekçi gel
Akça etmez tul-i emel
Bin kurşunluk çanak çömlek
Var imdi al itme kesel

Sakınıp deryaya dalma
Başını kavgaya salma
Bir akçeye de verseler
Kimsenin ahını alma

Lodostan al vafir yedek
Elde bulunsun sakla pek
Bir şey al ki fayda olsun
Kuru yere çekme emek

Züğürtlüğü alma sakın
Gelmesin bu yere yakın
Devlet kuşunu araştır
Sağına soluna bakın

Nedir dersen devlet kuşun
Devlet kuşudur bahşişin
Dilerim ki bekçi senin
Devlet kuşu yarsın başın

Bekçi sakalını tarar
Fikrinden başını yarar
Ey benim ağa efendim
Sözlerimiz buldu karar

  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI