Türkü Sözü

Koca konakta da baykuşlar ötsün
Döşüyün üstünde boz yılan yatsın
Künde onbeş kere sıtmalar dutsun
Beddua vermem alkış olsun ey gelin
(Daha derdim az diyesin oy gelin)

Keçeden küçeden olsun senin köyneğin
Gaşıdıkça gan getirsin dırnağın
Elden ele gitsin senin örneğin
Beddua vermem alkış olsun ey gelin

Alt yanında gara yılanlar yatsın
Üst yanında ünlü baykuşlar ötsün
Künde yedi kennek sıtmalar dutsun
Beddua vermem alkış olsun ey gelin

Yattığın yer çayır çimen hoş olsun
Goynun dolu gucağın da boş olsun
Çocuk deyi sevdiceğin bir garaca daş olsun
Beddua vermem alkış olsun ey gelin

Bunu böyle söyler Öksüz Oğlan’cık
Dolansın bacağ’na enikli gancık
Ellerin top olsun kolun yılancık
Beddua vermem alkış olsun ey gelin

  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI