Türkü Sözü

Be aşıklar ben bir dosttan ayrıldım
Şule verip doğan ayla gün nedir
Akıllar mı erer Hakk’ın sırrına
Akan ırmakların gör seli nedir

Al eline kudret kalemi oku
Kim görmüştür kendi gözile Hakk’ı
On iki bahçede kırk sekiz kapı
Eşiği bekleyen iki kul nedir

Mucizatı çok Hazret-i Ali’nin
Kerameti vardır gerçek velinin
Üç yüz almış altı selvi dalının
Budağında açan iki gül nedir

Pir Sultan’ım Haydar diye anıldı
Hep bir aradan manalar verildi
Cennet misalinden Ali’m göründü
Kandildeki yanan nuru bil nedir

  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI