Türkü Sözü

Batın erlerinden Sultan Server
Geldi dergahımız oldu münevver
Yanında rehberi Hazret-i Kanber
Heman bir dem geşt-ü güzar göründü

Bir ulu dergaha varıp eriştim
Erenler elinden bir dolu içtim
Aklımı zay edip hal olup düştüm
Kuruldu bir ulu pazar göründü

Gönüller tahtının bülbülü geldi
Elinde bir dolu gül rengi geldi
Önümde bir sini dopdolu geldi
Bu hal bize andan uçar göründü

On iki tarikin nişanı mevcut
Pir Sultan’ım anda pirim de mevcut
Gördü cümlemizi anda bir vücut
Pervaz urup gökte uçar göründü

  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI