Türkü Sözü

Dinlersen sözümü verem haberi
Boş yere bekleme büyük mahşeri
Eğer ister isen cennetle huri
Yarin kucağından başka yer değil

Havaya kaldırma boşa elini
Arapça duaya yorma dilini
Koklamak istersen cennet gülünü
Yarin yanağından başka yer değil

Sakın kıble sanma cansız duvarı
Hem kıble hem Kabe dostun didarı
İçmek ister isen ab-u kevseri
Yarin dudağından başka yer değil

Hocaya dedeye eyleme minnet
Eğer tanıdınsa insandır cennet
Benden sorar isen halis ibadet
Sevgiyle hizmetten başka şey değil

İbreti yarinle sen eyle ülfet
Ondan başka sana gerekmez cennet
Candan sev dostunu eyle muhabbet
Huri Kevser bundan başka şey değil

  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI