BİYOGRAFİSİ

 
 
Zileli Ceyhuni
 
1847-1912. Zile’de doğdu. Asıl adı Ömer’dir. Değişik
kaynaklarda doğumuna ilişkin birçok değişik tarih bulunmaktadır.
1835-1845 yılları arasında çeşitli tarihler verilmektedir.

Babasının karşı çıkmasına karşın aşıklık geleneğine ve bağlamaya küçük
yaşlarda ilgi duymaya başladı. Yine küçük yaşlarda Zile’den ayrılarak
Tokat’a yerleşti.

Ceyhuni mahlası kendisini yetiştiren Bayburtlu Emrah’ın
çırağı Tokatlı Nuri tarafından verildi.

Kültürlü bir şaz şairi olan Ceyhuni, 12 telli bağlama çalmasıyla
da bilinmektedir. Anadolu’nun çeşitli kentlerini ve İstanbul’u dolaştı.
Dönemin Ankara valisi Faik Memduh Paşa tarafından da konuk edilen
Ceyhuni geçimini de sanatıyla sağlayan aşıklardandır.

Ceyhuni, Tokatlı Nuri’nin yanında Bayburtlu Emrah’ı da
kendine usta kabul etti ve duygu olarak ondan etkilendi. Kendi deyişleri
dışında da yalnızca bu aşıkların deyişlerini söyledi. Döneminde yetişen
Niksarlı Bedri, Cesuri, Nagami, Tokatlı Cemali, Zileli Mevci, Seyhuni
gibi birçok aşığa ustalık ederek geleneği aktardı ve yetişmelerine
yardımcı oldu.

Bektaşi felsefesini benimsemiş olan Ceyhuni, bu
düşüncesini bazı şiirleri aracılığıyla da dile getirdi.

Zileli Ceyhuni Alaca’nın İsahacılı köyünde öldü ve orada toprağa
verildi.

 

 
Geri

Sahbayı ne müşkül sundun a melek
Ben ecel camını içtikten geri
Mıkras-ı hicr ile o zalim felek
Bana gam hırkasın biçtikten geri

Ey gönül alemde gezme serseri
Kimsenin kimseden yoktur haberi
Erbabından sual eyle cevheri
Anı çayı taşından seçtikten geri

Aldanma devrine böyle devranın
Gözetmem gülünü ben o bağbanın
Çekemem kahrını yalın çobanın
Kuzuyu koyundan seçtikten geri

Tahammül ederken adu taşına
Kan karıştı gözlerimin yaşına
Felek himmetini çalsın başına
Ceyhuni dünyadan göçtükten geri
 

 
Olmasa

Ciğer kebabından hoşlanır canım
İçinde tuz biber soğan olmasa
Şarab-ı gülfuma pek kaynar kanım
İçerim kaseyle peyman olmasa

Hasret ateşiyle sarardım soldum
Muhabbet bezminde nişane oldum
Peymaneler gibi boşalıp doldum
Gelir mi zevkimiz canan olmasa

İçip içip sarhoş oldukça baygın
Ararım bağdakeş kendime uygun
Sabahları kalkar ciğeri yangın
Ölür bu Ceyhuni ayran olmasa
 
 

 

 

SANATÇININ RESMİ

REKLAM