Zeki Genç

BİYOGRAFİSİ

 
 
Zeki Genç

 
1939 yılında
Ardanuç’un Müker (şimdiki adı Tepedüzü) köyünde doğdu. İlkokulu köyünde,
orta öğrenimini Artvin’de, yüksek öğrenimini Ankara’da tamamladı.

Aşıklık geleneği ve şiirle küçük yaşlarda ilgilenmeye başladı. Şiir
konusunda kendisini geliştirmesine, özellikle babası Nevzat Genç’in
katkısı oldu. Lise yıllarından itibaren şiir yazan Genç, Türkiye’nin
çeşitli yerlerinde öğretmenlik yaptıktan sonra emekliye ayrıldı.

Eserlerinde değişik konuları işleyen Genç’in şiirleri çeşitli gazete, dergi
ve araştırmalarda yayımlandı.
 

 
Gelirim

Bilbilan Yaylası ne güzel yayla
Kader kısmet sende olsa gelirim
Gideceğin zaman bir haber eyle
İki elim kanda olsa gelirim

Göçebeler göç göç olur göçende
Tomurcuklar yaprak çiçek açanda
Bu özlemle uykularım kaçanda
İstediğin anda olsa gelirim

Kar kış geçip etraf sıcaklaşınca
Çimenler ormanla kucaklaşınca
Nisan Mayıs gelip yaz yaklaşınca
Beklenmedik günde olsa gelirim

Zeki Genç’im ince eler süzerim
Efkarlanıp bazen şiir yazarım
Fırsat olsa karış karış gezerim
Tam irade bende olsa gelirim
 

 

Zor Olur

Yokuşa karşılık düzler olmasa
Adım atılacak yol ki zor olur
Aklı baştan alan gözler olmasa
Sevgisiz yaşamak bil ki zor olur

Yağmuru yağdıran bulut olmasa
İnsanın içinde umut olmasa
Herşey açık seçik somut olmasa
Kuşkulu bir hayat belki zor olur

Denizler hep sıcak serin olmasa
Biraz yüzün biraz derin olmasa
Toplumun içinde yerin olmasa
Tek başa yaşanan hal ki zor olur

Uçmak isteyende kanat olmasa
Yediğin nesnede bir tat olmasa
Senden de bir eser bir ad olmasa
Dünyada bir izi bul ki zor olur
 

 

 

 

SANATÇININ RESMİ

REKLAM