BİYOGRAFİSİ

 
 
Xezorlu Figani

 
Artvin’in Xezor (şimdiki
adı Hızarlı) köyünde yaşadı. 19. yüzyıl şairlerinden olduğu bilinen
Figani’nin doğum ve ölüm tarihlerine ilişkin bilgi bulunmamaktadır.

Kendi köylüsü olan Aşık Kahri’yi yetiştiren Figani’nin birkaç
tanesi dışında kaynaklara aktarılmış eseri yoktur.

Özellikle şiirlerinin bulunmaması, zaten sınırlı olan yaşamına ilişkin
bilgileri daha da bilinmez kılan Figani’nin, yaklaşık 1810
yılında doğduğu ve 1850 öncesi bir tarihte öldüğü varsayılan Xodlu
Saidi’ye yaptığı bir benzekten yola çıkılarak 1800’lerin ilk
yarısında yaşamış olabileceği düşünülebilir.
 

 
Nazar Kıldım

Gündüz hasret gece fikr ü hayalde
Gördüm o cananı düş nazar kıldım
Görmeseydi keşke gözlerim onu
Kaldırıp nikabın hoş nazar kıldım

Sevdiğim seyrana indi salındı
Al yanak üstüne yahşi hal indi
Bir of çektim kara bağrım delindi
Yoksul bağlarına yaş nazar kıldım

Kime arzedeyim yaman halimi
Felek kırdı kanadımı kolumu
Der Figani deremedim gülümü
Dostun bağlarına boş nazar kıldım
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

SANATÇININ RESMİ

REKLAM