BİYOGRAFİSİ

Şeyyad Hamza on üçüncü yüzyılda yaşamıştır. Akşehirli’dir. Devrindeki birçok dervişlerin ve şairlerin çeşitli sanat sahibi olmaları gibi kendisi de, büyük bir ihtimalle, şeyyad yani sıvacı idi. Bir miktar tahsil görmüş, tekke muhitleriyle temasları, bilgi ve kültürünü arttırarak kendisini şiirle uğraşmağa sevk etmiştir. Yusuf ve Zeliha adlı kitabiyle bazı gazel ve ilahileri elde bulunmaktadır.

SANATÇININ RESMİ

REKLAM