BİYOGRAFİSİ

Asıl adı, Hacı Hakkı’dır. Hatay’ın Kırıkhan ilçesinin Ceylanlı köyünde 1286 (1869)’da doğdu. İlk tahsili babası Konyalı oğlu Mustafa Efendi’den aldı. Belan Rüştiyesinde ve Antakya medreselerinde okudu. Sefil Molla adıyla destanlar, türküler yazdı.

Kendi el yazısı ile ve Sefil Molla adını verdiği bir kitabı vardır. Bu kitap manzum, mensur mektuplar, hicviye ve methiyelerle, nasihatler, destanlar, türküler, ağıtlar, müşaverelerle doludur.

Samimi bir eda ile söylenmiş olan bu şiirlerde Karacaoğlan’ın lirizmi, Dertli ve Seyrani’nin seziş ve kavrayışları görülür.

Önce Murseloğlu merhum Mustafa Paşa ve oğulları İnayet, İhsan ve Tayfur beylerin himayesiyle yaşayan şair 1937’de vefat etti.

SANATÇININ RESMİ

REKLAM