BİYOGRAFİSİ

 
 
Rasim Köroğlu

 
1953-2014. Sonradan
Beylikova’ya bağlanan Sivrihisar’ın Halilbağı köyünde doğdu. İlkokulu ve
ortaokulu Beylikova’da öğretmen okulunu Ankara’da, yükseköğrenimini
Eskişehir’de tamamladı.

Şiire ve aşıklık geleneğine küçük yaşlarda ilgi duymaya başladı. Bağlama
çalmayı kendi kendi kendine öğrendi.

Rasim Köroğlu, Aşık Reyhani’den (1932-2006) Cemal Safi’ye
dek birçok kişiyle tanışıp şiire ve geleneğe ilişkin bilgisini pekiştirdi.

Değişik araştırmalarda aktarılan şiirlerinde her türlü konuyu işleyen
Rasim Köroğlu, birçok program ve yarışmaya katıldı. Birincilikler olmak
üzere çeşitli ödüller aldı. Ayrıca bir televizyonda aşıklar üzerin bir
program hazırlayıp sundu.

Rasim Köroğlu, şiirlerinin bir bölümünü »Körün Taşı« (1999)
adı kitapta topladı.

Rasim Köroğlu Ankara’da öldü ve Eskişehir’de toprağa verildi.
 

 
Gitsin

Hiç çekilmez nasihatin bayatı
Kulağının arkasına at gitsin
Çok çalışıp zehir etme hayatı
Ömür boyu sırt üstüne yat gitsin

Çalışırken elin oğlu gelini
İşe güce sürme sakın elini
Haram ile kazan dünya malını
Çalıp çırpıp sermayeni tut gitsin

Düşün taşın iyi kurup planı
Bir çırpıda söyle dokuz yalanı
Sorarlarsa eğer doğru olanı
Ivır kıvır kem küm eyle yut gitsin

Yamuk olsun dersen işin kenarı
Sen kendine meslek edin kumarı
Kim olursa olsun patlat şamarı
Yetim yoksul öksüz deme üt gitsin

Rasim denen serserinin öğüdü
Rezil eder öğüt tutan yiğidi
İstemezsen sen sonunda ağıdı
Bu sözleri bir kenara it gitsin
 

 

Nazlı Yar Seni

Tükettim ayları bitirdim günü
Yıllarda aradım nazlı yar seni
Kaybettim kendimi şaşırdım yönü
Yollarda aradım nazlı yar seni

Gözümün yaşını döktüm mendile
Almadı dereler aktı nafile
Dolaştım sahrayı döküldüm Nil’e
Çöllerde aradım nazlı yar seni

Dışıma vurunca aşkın ataşı
Tutuştu dünyanın öteki başı
Isıttım toprağı erittim taşı
Küllerde aradım nazlı yar seni

Güllerin bülbüle buymuş mirası
Her yanımı sardı diken yarası
Alaca karanlık seher sırası
Güllerde aradım nazlı yar seni

Kandırdın Rasim’i cilve nazınan
Anlatılmaz derdim üç beş sözünen
Paylaştım hepsini sarı sazınan
Tellerde aradım nazlı yar seni
 

 

 

 

SANATÇININ RESMİ

REKLAM