BİYOGRAFİSİ

 
 
Ozan Obalı

 
1958 yılında
Şavşat’ın Ube (şimdiki adı Oba) köyünde doğdu. Asıl adı Mustafa Bilir’dir.
İlk ve ortaöğrenimini Samsun’da, yükseköğrenimini Ankara’da tamamladı.

Aşıklık geleneği ve şiirle küçük yaşlarda ilgilenmeye başladı. Yaklaşık
14 yaşında bağlama çalmayı öğrendi. İlk şiirlerini de lise yıllarında
yazdı.

Ozan Obalı Sonraki dönemlerde karşılaştığı ve birçoğuyla dostluk
kurduğu şair ve aşıklar aracılığıyla kendini geliştirip bilgisini
pekiştirdi.

Samsun’da çeşitli kuruluşlarda değişik konumlarda çalışan Ozan Obalı,
daha sonra Samsun Belediye Konservatuarının bitirdi.

Ozan Obalı, halk ozanlarına ilişkin çeşitli örgütlenmelerde, yer
aldı, yöneticilikte bulundu.

Şiirleri çeşitli gazete, dergi ve araştırmalarda yayınlanan Obalı,
ayrıca yeril bir televizyonda bir program hazırlayıp sundu.

Ozan Obalı’nın şiirlerinin bir bölümü »Gidelim Artık«, (2002) adıyla
yayımlandı.
 

 
Bayram Olur

Dostumuz bizi andıkça
Yüzler güler bayram olur
Ömrü hak söze bandıkça
Özler güler bayram olur

Sevgi yayı gerilince
Haklıya hak verilince
İnsanlar bir görülünce
Gözler güler bayram olur

Hoş seda toprağı eşse
Muhabbet derine düşse
Her kelam gönülde pişse
Sözler güler bayram olur

Aşk yaşaya nefret öle
Olmamalı nefse köle
Obalı vurunca tele
Sazlar güler bayram olur
 

 

Türkü

Çağlar ötesinden gelir koşturur
Nerde söylenirse ordadır türkü
Davul olur halayları coşturur
Sazda kemençede tardadır türkü

Gün olur Mecnun’la dolaşır çölde
Gün olur Yunus’la konaklar dilde
Gün olur Şirin’le açar bir gülde
Gün olur Kerem’le kordadır türkü

Ah dedikçe yanık bağrı sızlayan
Gözyaşını yüreğinde gizleyen
Gün sayarak asken yolu gözleyin
Bir gözleri ela yardadır türkü

Kimi zaman büyüdükçe küçülen
Kimi zaman tükendikçe içilen
Kimi zaman kapandıkça açılan
Bir hikmetli sözde sırdadır türkü

Şimdi zamanıdır türkü demenin
Bir garip sızıdır adı Yemen’in
Obalı der altında sol memenin
İşte tam burada burdadır türkü
  

 

 

SANATÇININ RESMİ

REKLAM